برچسب تمام پست ها

الزام،به،سند

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

🔺نخستین اثر حقوقی قولنامه، تنظیم سند رسمی است؛ اعم از اینکه، آن را قولنامه (تعهد فروش) یا مبایعه‌نامه (سند فروش) بنامیم.صقولنامهچ حاوی یک تعهد و قول است. هنگامی که خریدار و فروشنده قصد انجام معامله‌ای را دارند اما هنوز مقدمات…

بیشتر بخوانید