مطالب املاک

مطالب املاک

مدارک لازم برای تقاضای انحصار وراثت

۱ شناسنامه و گواهی فوت متوفی.

۲ استشهادیه محضری.

۳ رسید گواهی مالیاتی(مالیات بر ارث).

۴ کپی برابر اصل شده شناسنامه وراث.

۵ دادخواست.

🔴 دادخواست انحصار وراثت را باید به کدام دادگاه ارائه کرد؟؟

🔺 مطابق ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی در امور مدنی دعاوی راجع به ترکه متوفی در دادگاه محلی که آخرین اقامتگاه متوفی در آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران در حوزه آن بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.