مطالب املاک

مطالب املاک

صورت مجلس تفکیکی

صورتمجلس تفکیکی با استفاده از گواهی پایان‌کار ساختمان توسط اداره ثبت اسناد و املاک تهیه می‌شود.
این صورتجلسه صرفا به تعریف حدود اربعه واحدهای مستقل و ذکر مساحت آنها و شماره‌گذاری آنها می‌پردازد بی آنکه به مالکیت خصوصی واحدها بپردازد.

🔺 تفکیک در لغت به معنی جداکردن قطعات از یکدیگر و در حقوق ثبت به معنی، کوچکتر کردن مال غیرمنقول و تقسیم به قطعات کوچکتر است. تفکیک با مفهوم افراز و تقسیم نزدیک است اما با آنها فرق دارد.

🔺 در تفکیک، لازم نیست که ملک غیر منقول مشاع باشد. یعنی حتی یک نفر که مالک شش دانگ زمین است، می‌تواند با رعایت مقررات حاکم بر تفکیک به هر ترتیبی که میخواهد، آن را به قطعات کوچکتر تفکیک نماید.

🔺 اما در افراز دو یا چند مالک در ملکی به صورت مشاع دارای سهم می‌باشند در صورتیکه توافقی برای تقسیم سهم اختصاصی مابین خود نداشته باشند، هر یک از مالکین مشاعی می‌توانند از اداره ثبت اسناد و املاک و یا دادگاه محل وقوع ملک، درخواست صدور رای افراز نمایند.
یعنی، سهم خود را از سایر شرکا جدا نموده و به صورت اختصاصی سند مالکیت دریافت نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.