اطلاعات ملک

فروش زیز زمین تجاری - شهر قدس - تهران

  • photo_2020-11-07_11-57-05
  • photo_2020-11-07_11-57-41
  • photo_2020-11-07_11-58-04
  • photo_2020-11-07_11-58-19

برای فروش, قولنامه ای 900,000,000تومان - زیر زمین

بر بلوار جمهوری(روبروی شهرک ابریشم)

با تسویه ماده۱۰۰از شهرداری

https://www.instagram.com/p/CHSHzE-jFeD/?igshid=1uxrehrr1kyf

نقشه ملک

املاک مشابه