اطلاعات ملک

سالن با تمامی امکانات - شهر قدس - تهران

برای اجاره 250,000,000تومان - خرپا و سوله

۱۰۰۰ متر زمین

۳۰۰ متر سالن+۱۰۰ متر خرپا

۸۰ متر انباری مسقف+۶۰ متر دفتری+اتاق کارگری

۵۰ امپر برق

نقشه ملک

املاک مشابه